Gram slotssø


Entreprisen omfatter primært følgende arbejder og leverancer:
 
Faunapassage:
1. Nyt vandløbstracé nord om Gram Slotssø.
2. Rørlægning af drængrøft
3. Ny vejbro samt mindre modifikationer af dæmning (Slotssvej).
4. Passivt vandindtag til slotssøen.
5. Terrænregulering vest for dæmning (Slotsvej).
6. Pumpestation til sikring af ønsket vandspejl i slotssøen.
7. Etablering af to opvækstområder/våde enge for snæbel
8. Brinksikring i skarpe sving
9. Ledningsarbejder på spildevandsledning.
10. Afblænding af Elværk
11. Færdselsregulering i forbindelse med dæmningsarbejder
12. Bortkørsel af overskudsjord
 
Søoprensning:
1. Oprensning af den vestlige del af Gram Slotssø
2. Muldafrømning og etablering af et afvandingsbassin
3. Terrænregulering efter afvanding af søsediment
 
Se video fra indvielsen her:
Tilknyttet fil:    Gram Slot (306 Kb)
Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99