Anlægsprojekter


Skive Renseanlæg
 
Ombygning af renseanlæg/ny forbehandling
 
Arnbjerg Børnehus
 
Ny institution i Arnbjerg
 
Byggemodning, Klitmøller
 
CP Kelco
 
Opførelse af nyt rådnetanksanlæg
 
Energinet.dk - ny 150 kV station

Etablering af 2 nye AC-bygninger.

Læs mere
Sønderjysk Biogas

Opførelse af nyt biogasanlæg
 
Tankanlæg Skagen Havn

Opførelse af tankanlæg 
 
Maabjerg BioEnergy Rejektvandsrensning
 
Der skal opføres et Anammox anlæg på Maabjerg BioEnergy til rensning af rejektvandet fra industridelen på Maabjerg BioEnergy.
 
Kolding Sygehus fase 2 + 3
Pælefundering af sygehus. Omlægning af kloak. Fire store fundamenter.
 
Endelave Renseanlæg Etablering af nyt renseanlæg på Endelave.
 
 
 
Deponeringsenhed nr. 7 & 8, Kåstrup
 
Entreprisen omfatter jord-, polymer- og lermembranarbejder
 
Dronninglund - SUNSTORE 3
Etablering af damvarmelager. Dette damvarmelager er på 60.000 kubikmeter vand, så der vil gå 2-3 måneder inden det er fyldt op. Der skal rejses 36.000 kvadratmeter solpaneler til at opvarme vandet, som sendes rundt i fjernvarmerørerne.
Thorsø Biogasanlæg
Thorsø Miljø- og Biogasanlæg udvider produktionen af biogas med ny procestank
 
Nr. Uttrup Skydebaner Modernisering af skydebaner.
 
Haraldskær Renseanlæg
Det nye renseanlæg skal placeres i skoven på et ca. 3. ha stort stykke udyrket landbrugsjord ca. 400 meter sydvest for det eksisterende renseanlæg. Læs mere
Ebeltoft pumpestation P24
Ny pumpestation med mellemdæk og pumpesump. Nedbrydning af eksisterende pumpestation. Diverse jord-, lednings- og brøndarbejder. Terræn og belægningsarbejder.
Balling Renseanlæg
Nedbrydning af renseanlæg samt etablering af nyt overløbsbygværk
 
Hald Renseanlæg
Nedbrydning af dele af ekst. anlæg.
 
Viborg Renseanlæg
Nyt indløbsbygværk til renseanlæg mm.
 
Renovering af Østergade etape 2, Herning
Etablering af nyt regnvandssystem, flytning + gensætning af træer
samt belægningsarbejde. Læs mere
Birgittelyst, renovering bassinanlæg
Nedbrydning af ekst. anlæg mm.
 
Bedsted - Etablering af bassiner
Etablering af bassiner, Morup Møllevej 33b, 7755 Bedsted.
 
Kjellerup Renseanlæg
Udligningsbassin med ristet nødoverløb samt pumpestation for tømning.
 
Ambercon
Ny Betonfabrik på godt 14.000 kvadratmeter.
 
Århus Å
Fritlægningen af åen fra Immervad til Vester Allé.
 
Bruunshåb – Renovering af rådnetanke
Betonarbejde vedrørende nye ventilbrønde mm.
 
Skanda Aalborg Havn
Ny tankterminal på Aalborg Havn. 
 
Skanda Kalundborg
Etablering af tankgård mm.
 
Fanø Vand
Udførelse af kloakarbejde mm.
 
Sig Fiskeri
Opførelse af kanalanlæg til ørredopdræt mm.
 
Ny Mølle Dambrug
Opførelse af laguneanlæg.
 
Holstebro gågade
Belægning og kunst i Holstebro gågade
Havnetorv Thisted
Ca 500 m² granitbelægning Læs mere
Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99