Arnbjerg Børnehus


Entreprise: Råhusentreprise
Beskrivelse: Opførelse af ny institution
Bygherre: Viborg Kommune
Sted: Arnbjerg
År: 2019-2021

Arnbjerg Børnehus er en ny institution i Arnbjerg, der er placeret i det nye boligområde ved Arnbjerg. Grunden er ca. 7952 m2 stor og bygningen bliver 1565 m2 og skal rumme: 40 vuggestuebørn, 120 børnehavebørn, ca. 30 Personaler.
Arnbjerg Børnehus disponeres som en bygning med to bygningsvolumener der forskyder sig i forhold til hinanden. Arnbjerg Børnehus opføres i gule mursten med tagflader beklædt med tagpap. Tagkonstruktionen udføres med forskellige taghældninger. Den største af tagfladerne skråner ned mod vest og har den stejleste hældning og favner således naturligt den anden tagflade. I forskydningen mellem de to flader etableres et lysbånd. Lysbånd og sterninddækninger beklædes med facadeplader i en zinkgrå nuance.

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99