Byggemodning, Klitmøller


Entreprise: Hovedentreprise
Beskrivelse: Byggemodning, Peder Hausgaards Vej
Bygherre: Thisted Kommune
Sted: Peder Hausgaards Vej
År: 2020

Entreprisen omfatter byggemodning af i alt 12 parcelhusgrunde i Klitmøller vest for eksiste-rende Vangvej.

Arbejdet omfatter i det væsentlige følgende ydelser:

Ca. 800 m³ muldafrømning.
Ca. 1000 m³råordsarbejde.
Ca. 9.500 m³terræregulering.
Ca. 370 m spildevandsledning.
Ca. 430 m regnvandsledning, herunder ca. 150 m rørbassin.
Etablering af 6 stk. regnvandshovedbrønde.
Etablering af 5 stk. spildevandshovedbrønde.
Etablering af 12 stk. regnvandsskelbrønde.
Etablering af 13 stk. spildevandsskelbrøde.
Etablering af 14 stk. vejafvandingsbrønde.
Ca. 250 m vejdræ.
Ca. 700 m³ bundsikringsarbejde.
Ca. 450 m³ stabilgrusarbejde.
Ca. 200 m³ slidlagsgrusarbejde.
Ca. 10 m kantsten.
Etablering af 3 stk. vejskilte.

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99