Campus Midtbyen - Århus Tech


Campus Midtbyen - Århus Tech
Opgaven omhandler flg. bygge- og anlægsarbejder:
Ombygningsarbejder af eksisterende undervisnings- og administrationsfaciliteter til Teknisk Gymnasium, Aarhus i eksisterende bebyggelse beliggende Dollerupvej 2, 8000 Aarhus C.

Nyopførelse af faciliteter til Teknisk Gymnasium, Aarhus i tilknytning til eksisterende bebyggelse på Dollerupvej 2.
Ombygningsarbejder i Farveriet, sidefløj til eksisterende bebyggelse på Dollerupvej 4, fremover tilhørende Teknisk Gymnasium Aarhus.

Nyopførelse af Center for klip og stil beliggende Dollerupvej 4.

Sammenbygning af Center for klip og stil og Center for Mad og Gastronomi.
Udvendige anlægsarbejder, herunder anlæg af p-pladser, nye befæstede arealer til undervisning og ophold, anlæg af græsarealer mv.
 
 

Projekt:

Campus Midtbyen - Århus Tech

Entreprise:

Hoved- og totalentreprise

Beskrivelse:

Nyt center for klip og stil, samt modernisering
og udvidelse af Teknisk Gymnasium

Bygherre:

Aarhus Tech

Sted:

Dollerupvej 2-4, 8000 Aarhus C

År:

2013

Rådgivere:

Pluskontoret A/S, Rambøll

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99