Corporate Social Responsibility


Jakobsen & Blindkilde A/S har i forbindelse med den overordnede strategiplan, udvalgt fokusområder som skal danne grundlag for vores CSR politik. Dette skal sikre vore kunder, leverandører og ikke mindst vore medarbejdere en arbejdsplads med omtanke, som i vigtige forhold, har tænkt over og taget stilling til tingene.

Fokusområderne i vore CSR politik er implementeret i form af vores personalepolitik, kvalitetshåndbog, miljøpolitik samt sikkerhed og sundhedsplan.

Medarbejdere:

For til stadighed at have en kvalificeret medarbejderstab der lever op til vores kunders ønsker og krav, er nedenstående nogle af de ting vi tilbyder vore medarbejdere:

  •  Vore medarbejdere tilbydes løbende efteruddannelsestilbud. Især i vinterhalvåret, hvor der ofte er lavt aktivitetsniveau, tilbydes især vores timelønnede efteruddannelser og relevante kurser.
  • Vi gør meget ud af informationsniveauet til medarbejdere. Ugentlige planlægningsmøder og månedlige informationsfoldere til alle medarbejdere.
  • Vi styrker det sociale i virksomheden ved at støtte personaleforeningen aktivt både økonomisk og fagligt.
  • Vi har en udvidet sundhedsdækning, der sikrer medarbejdere hurtig behandling ved skader - både i fritid og på job.
  • Der laves efter gældende regler APV hvert 3. år.

 Klima og miljø:

Jakobsen & Blindkilde A/S har gennemført vurderinger med henblik på minimering af miljøbelastning hvad angår støj, støv, lugt, spild m.v. i relation til fastlagte processer og valgt produktionsudstyr. Herunder at vi har de nyeste maskiner, der hele tiden bliver vedligeholdt, for på denne måde at belaste naturen mindst muligt med oliespild.

Jakobsen & Blindkilde A/S har i planlægningsfasen vurderet de forestående arbejdsopgavers betydning for miljøet, for såvel egne arbejder som for arbejder, der udføres af underentreprenører og leverandører, samt angivet foranstaltninger til minimering af miljøbelastningen.

Udover dette har Jakobsen & Blindkilde A/S på eget domicil i Aulum, egen mini genbrugsstation, hvor alle medarbejdere sørger for at affald sorteres efter gældende regler og derefter afhentes af renovationsfirma for korrekt bortskaffelse.

Jakobsen & Blindkilde’s kunder skal kunne have tillid til, at vi lever op til vores samfundsansvar i alle led, og vi vil derfor aktivt følge op på og i videst muligt omfang forpligte vores samarbejdspartnere og underentreprenører på vores CSR-politik.

Vi følger alle vores motto ” Vi gør det vi siger

 

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99