Deponeringsenhed nr. 7 & 8, Kåstrup


Projekt:

Kåstrup losseplads

Entreprise:

Fagentreprise

Beskrivelse:

jordarbejde, polymer- og lermembran, geotekstil samt drængrus.

Bygherre:

Skive Renovation 4-S

Sted:

Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup

År:

2013

Rådgivere:

Rambøll

Entreprisen omfatter etablering af deponeringsenhed nr. 7 og 8 på 4S Kåstrup Losse-plads i Lyby. Entreprisen omfatter jord-, polymer- og lermembranarbejder. Deponeringsområdet etableres med kompositmembran (primærmembran af polymer og sekun-dærmembran af indbygget ler) beskyttet af geotekstil.
Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99