Energinet.dk - ny 150 kV station


  • Etablering af 2 AC-Bygninger jf. tegninger og beskrivelser. In situ støbe ca. 92 punktfundamenter.

  • Håndtering og indbygning af ca. 486 fundamentselementer der leveres fra anden entreprise.

  • Håndtering og indbygning af ca. 1,2 km kabelkanalselementer, inkl. betonlåg der leveres fra anden entreprise.

  • Levering og indbygning af sandfyld omkring fundamenter.

  • Assistance med jordarbejder i forbindelse med lægning af jordingsnet på stationen.Jordnet leveres og trækkes af anden entreprenør, hvorfor der skal koordineres med denne.

  • Levering og etablering af SG-veje og SG-arealer inkl. dertilhørende dræn og regnvandsledninger.

  • Levering og udlægning af muld og efterfølgende græssåning på stationsarealet.

  • Levering og etablering af hegn, port og låger med asfalt udlagt under hegnstrace.

Entreprise: Bygge -og anlægsentreprise

Beskrivelse: Ny 150 kV station

Bygherre: Energinet.dk

Kontaktperson: Lars Nielsen

Sted: Hobro Landevej, 8830 Tjele

År: 2016 -

Rådgivere: COWI

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99