Fole Dambrug


Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder og leverancer:

 • Fjernelse af stemmeværk ved Fole Dambrug
 • Fjernelse af tekniske anlæg på tidligere dambrugsareal
 • Nedbrydning og indarbejdning af beton fra fødekanal i tidligere dambrug
 • Opfyldning af damme samt terrænregulering
 • Etablering og tømning af 50 meter langt sandfang i nuværende vandløbsforløb
 • Etablering af 285 meter nyt vandløb inkl. cirka 65 meter gydestryg
 • Etablering af 2 opvækstområder/våde enge for snæbel
 • Etablering af 120 meter gydestryg i det eksisterende vandløbsprofil
 • Brinksikring i 3 sving
 • Ledningsarbejde

Se TV2 Syds reportage fra indvielsen

  Kontakt
  +45 97 48 74 99
  OM jakobsen & BLINDKILDE
  Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

  Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
  Vi udfører
  Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

  For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

  Kontakt os
  Jakobsen & Blindkilde A/S
  Drejervej 28
  7490 Aulum

  post@jakobsen-blindkilde.dk

  +45 97 48 74 99