Hårby Å


Anlægsarbejderne i projektet omfatter primært følgende:
• Rydninger i projektområdet.
• Fjernelse af 2 stk. pumper i pumpestationer.
• Sløjfning af dræn.
• Sløjfning af drænbrønde.
• Udgravning af nyt forløb af Hårby Å og Voldtoftebækken samt tilfyldning af eksisterende løb.
• Udlægning af sikringssten og gydegrus i Hårby Å.
• Terrænreguleringer.
• Etablering af enkelte brønde og ledninger.
• Etablering af røroverkørsler.
• Etablering af træbro.

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99