Herning HF/VUC


Byggeriet omfattede ny undervisningsfløj for Herning HF-VUC. Med byggeriet ønskede bygherre at udvide eksisterende bygningsmasse med en ny under-visningfløj, indeholdende nye undervisningslokaler, fællesarealer samt service-funktioner. Den nye fløj forbindes til eksisterende bygning op mod kantine.
Byggeriet er disponeret over 3 hovedniveauer med forskudte plan imellem, hvoraf niveau 1 er modsvarende kælderniveau i eksisterende bygning. Niveau 2 modsvarer niveau i eksisterende kantine, og forbindes hertil. Niveau 1. rummer funktioner som undervisningslokaler, grupperum, gang/opholdsarealer samt tilhørende servicefunktioner. Niveau 2, rummer undervisningslokaler, grupperum, gang/opholdsarealer samt ser-vicefunktioner. Niveau 2. rummer ligeledes forbindelse til eksisterende. Projektet har ca. et brutto-etageareal på 3076 m2 og hertil ude-arealer. 

Projekt

Herning HF/VUC

Entreprise

Totalentreprise

Beskrivelse

Ny undervisningsfløj

Bygherre

Herning HF/VUC

Sted

Brorsonsvej 2, 7400 Herning

År

2014

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99