Herningsholm Erhvervsskole


Byggeriets omfang

Undervisningsbyggeri der for hovedparten er i 2 etager, og for en mindre del i 3 etager. Bygningen rummer hovedsagelig undervisningsrum med dertilhørende birum, i alt 4513 m². På grunden ligger et mindre eksisterende hus som det nye undervisningsbyggeri skal forbindes med via en opvarmet glasgang.

Dertil kommer udearealer, hvoraf følgende skal nævnes:

• Overdækket affaldsskur

• Cykelparkering

• Boldbane. Basketball med en kurv

• Forplads og del af udearealet mod haven med belægning af betonplader

• LAR områder

• Beplantning

Projekt

  Herningsholm Erhvervsskole

Entreprise

  Hovedentreprise

Beskrivelse

  Opførelse af nyt undervisningsbyggeri

Bygherre

  Herningsholm Erhvervsskole

Sted  

  Tingvej 45, Herning

År

  2015

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99