Hinge sø & Allinge å


Etablering af fosforvådområde med genslyngning af Haurbæk og Mausing Møllebæk. 
Overordnet omfatter opgaven genslyngning af ca. 2,5 km vandløb fordelt på to vandløb (Mausing Møllebæk fra Serup skovvej og ned mod Hinge Sø samt Haurbæk opstrøms Vinderslevholmvej), håndtering af større jordmængder samt trærydning langs vandløbstracéerne. Desuden foretages der i begge områder en del afværgeforanstaltninger i form af adgangsveje/sti til søen, dræntilløb og grøfte.

Projekt

    Haurbæk og Mausing Møllebæk - genslyngning

Entreprise

    Naturgenopretning

Beskrivelse

    Etablering af fosforvådområde 

Bygherre

    Silkeborg Kommune

Sted

    Hinge Sø

År

    2016

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99