Kastbjerg Ådal


Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

Rydninger af træer og buske for arbejdernes udførelse
Etablering af nye slyngede vandløbstracéer for Kastbjerg Å og udvidelse af to delstrækninger
Åbning og genslyngning af 4 tilløb til Kastbjerg Å
Sløjfning/tilfyldning af dele af de eksisterende vandløb og Nordkanalen
Udlægning af gydegrus og erosionsbeskyttelse
Genopretning af 5 kilder
Mindre dræn- og rørarbejder
Etablering af rørbroer
Udførelse af ny bro over Kastbjerg Å
Etablering og drift af to midlertidige sandfang.

Projekt

Kastbjerg Ådal

Entreprise

Naturgenopretning

Beskrivelse

Bedre forhold for Naturen i Kastbjerg Ådal

Bygherre

Naturstyrelsen Himmerland

Sted

Fosevej, Gjerlev

År

2015

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99