Køng Mølle


Assens Kommune ønsker at etablere en faunapassage forbi opstemningen ved Køng Mølle i Hårby Å. Formålet med faunapassagen er at forbedre vandløbskvaliteten i Hårby Å og at øge muligheden for, at dyrelivet kan bevæge sig op- og nedstrøms i vandløbet. Faunapassagen skal etableres som et omløbsstryg, der leder Hårby Å forbi opstemningen. For at sikre kulturmiljøet omkring møllegården skal mølledammen bevares, og der skal derfor etableres et indtag i åen, således at en del af vandføringen fortsat tilføres mølledammen. Arbejdet forventes udført i perioden 1. marts-1. juli 2013.

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99