Korup Å


Anlægsarbejdet omfatter i hovedtræk:
› Udgravning af 3803 m nyt vandløb (17.307 m3)
› Tilfyldning af 3017 m eksisterende vandløb
› Etablering af en 3240 m grøft langs skoven
› Nedbrydning af 3 pumpestationer og etablering af 1 ny
› Sløjfning af 3039 m grøfter samt afbrydelse og omlægning af dræn
› Etablering af lavvandede søer (paddeskrab) for at opnå jordbalance

Projekt

Korup Å

Entreprise

Naturgenopretning

Beskrivelse

Etablering af vådområde, Korup Å

Bygherre

Mariager Kommune

Sted

Korup Å, Mariager

År

2015

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99