Naturgenopretning i Alling Ådal


Ved projektets gennemførelse afskæres en mængde dræn, der tidligere havde udløb i Alling Å, ved projektgrænsen. Drænvandet føres til terræn, hvorefter drænvandet overrisler arealerne. Vandstanden i projektområdet hæves om sommeren ved at ophøre med grødeskæring på store dele af Alling Å og på de genslyngede strækninger af Skader og Alling Å. Projektet medfører en forlægning af Alling Å mellem nuværende St. 3.000 – 4.800 m, hvor vandløbet Genslynges og bunden hæves på delstrækninger. Alling Å forlænges med ca. 500 meter og på lige strækninger mellem de nye sving etableres der stryg med gydegrus.
Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99