Naturgenopretning


Kollerup Enge
 
Etablering af vådområde og synergiprojekt Kollerup Enge
 
Hellegård Å

Anlægsarbejdet for Hellegård vådområdeprojekt
 
Fugleø i Thyborøn Fjord


Etablering af ny fugleø
 
Vådområdeprojekt langs Skiveren
 
 
Etablering af Vådområde
 
Nørhå Dambrug
 
Realisering af vandløbsprojekt
 
Bassinanlæg over engen
 
Lægning af nye hovedledninger
 
Kastbjerg Ådal

Naturgenopretning Kastbjerg Ådal
 
Hinge sø & Alling Å

Realisering af fosforvådområde Hinge sø og Alling å
 
Korup Å

Etablering af vådområde, Korup Å.
 
Bording Å/Bodholt Bæk
 
Målsætningen er god økologisk kvalitet i Bording Å og Bodholt Bæk.
 
Faunapassage v. Rækker Mølle
 
Faunapassageprojekt v. opstemningen for Rækker Mølle sø
 
Tilløb til Tange Sø

To spærringer, to restaureringer
 
Stenskovvandløbet - klimasøer
 
Etablering af klimasøer v. tilløb til Stenskovvandløbet
 
Hårby Å
 
Etablering af vådområde v. Hårby Å
 
Herning Golfklub - Oprensning af søer
 
Gensnoning af Øvre Suså
 
Projektet omfatter gensnoning af to delstrækninger af Øvre Suså. Derudover også etablering af røroverkørsel.
 
Naturprojekt Sønderho Strandsø
Udgravning af sø på 1,5 ha med anlæggelse af 2 øer i søen.
 
Gram Slotssø
Naturgenopretning i Gram. Faunapassage og søoprensning Læs mere
Aulum Regnvandssøer
 
Nye regnvandssøer ved Lundby Bæk og Tved Bæk, Aulum Nord.
 
Østerbækken, Hornbæk
 
Sallinge Å
Projektet vedrører et ca. 130 ha stort områ-de langs Sallinge Å i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
14 søer Næstved
 
Naturgenopretning i Alling Ådal
Alling Å forlænges med ca. 500 meter og på lige strækninger mellem de nye sving etableres der stryg med gydegrus.
Tuse - Mårsø Enge Etablering af ca. 158 ha. vådområder langs Tuse Å og Mårsø Grøften.
 
Ulvebækken ved Odense Å - Der udføres diverse reperationer med bla. drænarbejde
Oprensning af Svanesøen i Ballerup.
Køng Mølle - Faunapassage ved Køng Mølle i Hårby Å
 
Sig Dambrug - Biofiltertank
Etablering af biofiltertank ved Sig Dambrug Vesterbækvej Varde.
Fjordstien, Selsø
6 km nye stier rundt langs Roskilde Fjord.
 
Natursti Vandkraftsøen
Kibæk regnvandssøer
Etablering af nye regnvandssøer.
Baggeskærvej, Herning.
Etablering af regnvandsbassinanlæg.
Rep. sti - Fjederholdt Å
Faunapassage i Gels Å ved Gelsbro
Hensigten er at nedlægge den nuværende funktion af stemmeværket helt og føre Gels Å tilbage til den gamle oprindelige åslynge, der forløber øst om dambruget.
 
Pugdalvej, regnvandssø
Etablering af nye regnvandssøer.
 
Stampestrømmen Spang
Etablering af spang over Stampestrømmen.
Afkortning og sænkning af overkørsel.
Etablering af dræn.
Nørremølle Enge - Boardwalk
 
Man har fra politisk hold i Viborg Kommune vedtaget at handicappede skal have adgang til så smukt og bynært område som Nørremølle Enge. Derfor blev der bevilget penge til boardwalk nr. 2.
 
Fole Dambrug
Fjernelse af stemmeværk ved Fole Dambrug mm.
 
 
Regulering af Råsted Lilleå ved Brohus Dambrug
 
Frederikssund Kommune Gadekær
Oprensning af 2 gadekær.

Læs mere
Nørremølle Enge Stiprojekt Etablering af vådområde samt etablering af natursti Læs mere

Stavids Å

Stavids Å projektet vil genskabe vådområder langs med Stavids åen med det primære formål at reducere udledningen af kvælstof fra landbrugsarealerne i Stavids Åens opland.

Læs mere

Stampestrømmen
Etablering af faunapassage ved Stampestrømmen.
 
Læs mere
Naturgenopretning af Fjederholt Å
Naturgenopretning i Fjederholt Ådal på strækningen fra Kølkær Dambrug til udløbet i Rind Å. 
 
 
 
Vænge Sø, Helgenæs
Naturgenopretningsprojekt Vænge Sø
 
Hjortvad Å
Restaurering af Hjortvad Å.
 
Skærbæk Møllebæk
Genslynge Skærbæk Møllebæk 
 
Søgården Frederikssund
Etablering af sø.
 
Fanø Fiskesø
Etablering af Put and take sø.
 
Vådområde langs Ganer Å
Udgravning af ny sø / genslyngning Ganer Å.
 
Vilsted Sø
Genskabning af Vilsted Sø i Ådalen. Der fandtes tidligere 2 søer, der blev fjernet som led i afvandingsprojekter.
 
Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99