Profil


 

Jakobsen & Blindkilde A/S er et kvalitetsbevidst entreprenørfirma, der udfører projekter over hele Danmark.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 veluddannede medarbejdere, og vi råder over en velholdt og moderne maskinpark til både små og store opgaver.

Vore værdier er:

 • Vi gør det vi siger!
 • Vi tager udgangspunkt i bygherrens ønsker
 • Vi har et ansvar for at holde os inden for den økonomiske ramme og samtidig vejlede bygherren i forhold til totaløkonomiske overvejelser.
 • Vi træffer kvalificerede valg baseret på vores faglige viden og erfaring, vores brede spekter af kompetencer og relevante vejledninger og værktøjer.
 • Kvalitet, sikkerhed, sundhed og miljøstyring er højt prioriteret i et hvert projekt.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidsag.

Hoved og totalentreprise

Jakobsen & Blindkilde A/S udfører byggeri i hoved- og  totalentreprise for både private og offentlige bygherrer.

Med vores store grad af egenproduktion, herunder jord, kloak, beton og murere, er vore egne håndværkere til stede på byggepladsen fra start til slut.

På rådgiver/projekteringssiden, arbejder vi sammen med såvel lokale som de større landskendte Arkitekt- og Ingeniørfirmaer. Vi bruger kvalitetsbevidste underentreprenører, som vi meget ofte har arbejdet sammen med før og som kommer fra det lokalområde hvor vi arbejder.

Vores faglige bredde og styrke gør, at vi kan løfte enhver byggeopgave.

Naturgenopretning

Jakobsen & Blindkilde A/S har stor erfaring i udførelse af naturgenopretningsprojekter opnået gennem udførelse at utalige projekter gennem årene.

Vore gravemaskiner og dozer har satellitbaseret maskinstyring monteret. Det sikre udgravningerne er meget nøjagtige udført samt kvalitetssikring og mængder er 100% dokumenteret. 

 • Vådområder og søer
 • Genslyngning af åer og vandløb
 • Stryg og gydebanker
 • Diger
 • Dræn
 • Nedlægning af dambrug
 • Broer over åer og vandløb

Jakobsen & Blindkilde A/S er stolte over vi med vort store engagement i naturgenopretningsprojekter er med til at gøre Danmark lidt grønnere.

Anlægsprojekter

Jakobsen & Blindkilde A/S laver større anlægsprojekter indenfor jord-, kloak, beton-, gartner og belægningsarbejde.

Rensningsanlæg, regnvandsbassiner og regnvandsledninger


Jakobsen & Blindkilde A/S vil altid uanset opgavetype være en kompetent og professionel samarbejdspartner

Egenproduktion

Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. bla. kan nævnes sager som fritlægning af Århus Å hvor egenproduktion bestod af jord,- kloak,- beton og belægning. Vestas Formfabrik i Lem som omfattede produktionshal og lager på 12800m², hvor vores egenproduktion bestod af jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. I 2011 -2012 har vi i hovedentreprise udført opførelse og udvidelse af Danmarks største Bauhaus som ligger i Aalborg, Her var vi selv sikkerhed koordinator og egenproduktion bestod af jord,- kloak,- beton,- murer,- gartner og belægningsarbejde. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.
 

Medarbejdere

Vores medarbejdere er erfarne og har gennem årerne deltaget og bidraget til færdiggørelse af adskillige store projekter. Vi følger alle vores motto ” Vi gør det vi siger” og vi kan oplyse, at vi har flere medarbejdere der har fejret både 10, 20 og 25 års jubilæum.

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99