Solrødgård Renseanlæg


I Hillerøds kommende Energi-, Klima- og Miljøpark i Solrødgård er visionen at skabe et Fremtidens renseanlæg, hvor fokus ligger på helhedsorienterede innovative løsninger baseret på de nyeste tek-nologier, styringsprincipper og nyeste procesviden. Symbiosen mellem parkens forsyningsselskaber, de energi- og vandforbrugende virksomheder i nærområdet samt det kommende Nyt Hospital Nord-sjælland er i centrum. Det samme er gældende for optimal, bæredygtig og rekreativ ressourceud-nyttelse til fælles værdi for mennesker, miljø og samfund.
Det nye renseanlæg i Energi-, Klima- og Miljøparken, herefter benævnt ”Nyt Renseanlæg på Solrød-gård”, etableres på barmark med henblik på centralisering af spildevandsrensningen i Hillerød, og renseanlægget skal idriftsættes i 2017.

Renseanlægget skal dimensioneres for en organisk belastning på 100.000 PE (COD). Der lægges vægt på, at etableringen af anlægget foretages efter et koncept, der sikrer, at anlægget på et senere tidspunkt relativt enkelt kan udbygges til 130.000 PE.

Projekt

  Solrødgård Renseanlæg

Entreprise

  Totalentreprise

Beskrivelse

  Opførelse af nyt renseanlæg

Bygherre

  Hillerød Spildevand A/S

Sted  

  Lyngevej 2, Hillerød

År

  2015/2017

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99