Stampestrømmen


Etablering af faunapassage ved Stampestrømmen.
Fritlægning af de lokale rørlagte kilder/dræn og etablering af 2-3 små kildedamme og en åben ca. 160 m lang hurtigt løbende kildebæk i den øvre del af Stampestrømmen.
Genslyngning af Stampestrømmen på delstrækning langs det tidligere dambrug, hvor vandløbet er blevet udrettet.
Etablering af en del af den tidligere møllesø syd for Søndermølle og indbygning af opgravede materialer på areal mod nordøst.
Etablering af sandfang.
Etablering af dræn.
Etablering af stryg.
Gensnogning af Stampestrømmen på dennes st. ca. 92-450 og indbygning af materialer i gammelt vandløbstrace.
 

Projekt

 

Stampestrømmen

Entreprise

Naturgenopretning

Beskrivelse

Vandløbsrestaurering Stampestrømmen

Bygherre

Holstebro Kommune

Sted

Bjergbyvej 14, 7830  Vinderup

År

2012

Rådgivere

Natur og Miljø Holstebro Kommune

 
Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99