Tuse Mårsø Enge


Etablering af ca. 158 ha vådområder langs Tuse Å og Mårsø Grøften, samt genslyngninger af Tuse Å, således at den ca. 1,2 km lange strækning bliver ca.1,6 km lang. Dele af den nuværende Tuse Å (nedstrøms den kommende motorvejsbro) genbruges sammen med det genslyngede forløb, mens andre strækninger tilfyldes/terrænreguleres.
 
 •     Rydninger for arbejdernes udførelse
 •  Etablering af et nyt slynget vandløbstracé for Tuse Å.
 •  Etablering af nyt vandløbstracé for Mårsø Grøften.
 •  Afløbsgrøfter og fordelerrende
 •  Sløjfning/tilfyldning af dele af det eksisterende vandløbstracé.
 •  Levering og placering af sten i Tuse Å
 •  Diverse dræn- og rørarbejder
 •  Etablering af udløbsbygværk ved den eksisterende sluse
 •  Mindre terrænhævninger
 •  Anlæg af ny markvej
 •  Gennemgravning af ådiger på udvalgte strækninger
Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99