Vådområde ved Fjederholt Å


Naturstyrelsen har i samarbejde med Herning Kommune udarbejdet et projekt med det formål at begrænse udvaskningen af næringsstoffer til Fjederholt Å og dermed til Skjern Å-systemet og i sidste ende Ringkøbing Fjord, der er habitatområde, som er truet af næringsstofbelastning. Sekundært er formålet også at forbedre de naturmæssige værdier af Fjederholt Å. Den omhandlende strækning af Fjederholt Å er knap 17 km lang og starter fra 100 m opstrøms stemmeværket ved Kølkær Fiskeri til udløb i Rind Å.

 Overordnet indeholder projektet følgende elementer:

  • Nedlæggelse af Kølkær Fiskeri og Kideris Dambrug
  • Udlægning af sten og gydegrus til gydebanker
  • Etablering af stier, broer og opholdsareal
  • Afskæring af dræn og etablering af fordelerrender
  • Slyngning af en delstrækning af tilløbet Langs Med Aaen
  • Udvidelse af okkerbassin i Låsevase Bæk
Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99