Viborg Renseanlæg


Nyt indløbsbygværk til renseanlæg. Nyt udligningsbassin inkl. Overløbsrist og hvirvelseparator. Ny efterklaringstank med tilhørende bygværker. Ny udløbspumpestation og skivefilteranlæg.Diverse bygværker, lednings- og jordarbejder, maskinelle og eltekniske arbejder.

Projekt

Viborg Renseanlæg

Entreprise

Hovedentreprise

Beskrivelse

Kapacitetsudvidelse, Viborg Centralrenseanlæg

Bygherre

Viborg Spildevand

Sted

Vibækvej 41, Bruunshåb, 8800 Viborg

År

2010

Rådgivere

Envidan 

 

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99