Vilsted Sø


Genskabning af Vilsted Sø i Ådalen. Der fandtes tidligere 2 søer, der blev fjernet som led i afvandingsprojekter. Vilsted Sø er blevet et stort naturområde og fungerer som naturens egen renseanlæg, den forhindrer udledning af ca. 210 tons kvælstof om året.

Projekt

Vilsted Sø

Entreprise

VMPII Projektet. Rekreative anlæg.

Beskrivelse     

Genetablering af Vilsted Sø.

Bygherre

Nordjyllands Amt

Sted

Vilsted

Areal 

Hele området er på 1000 ha. Selve søen er mellem 450 - 720 ha afhængig af vandstanden.

År

2005

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99